Mildrakor-ratkaisu 100 mg 1ml

LÄÄKEVALMISTEEN YLEISET OMINAISUUDET

(tietoa asiantuntijoille)

Valkovenäjän tasavallan terveysministeriön hyväksymä

Tilaus nro 75, päivätty 24. tammikuuta 2019

Tuotemerkki: Mildrocard.

Kansainvälinen yleinen nimi: meldooniumi.

Annosmuoto: Liuos laskimoon annettavaksi 100 mg / ml.

Kuvaus: kirkas, väritön liuos..

Koostumus: jokainen kapseli sisältää:

vaikuttava aine: meldonium (1 ml liuosta sisältää 100,0 mg meldoniumia). Jokainen ampulli sisältää 500,0 mg meldoniumia..

apuaine: injektionesteisiin käytettävä vesi.

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut lääkkeet sydänsairauksien hoitoon.

ATX-koodi: C01EV22.

Meldonium on edeltäjä karnitiinille, gamma-butyrobetaanin (GBB) rakenteelliselle analogille, jossa yksi hiiliatomi on korvattu typpiatomilla.

Meldonium, estäen palauttavasti gamma-butyrobetaanihydroksylaasia, vähentää karnitiinin biosynteesiä ja estää pitkäketjuisten rasvahappojen kuljetusta solukalvojen läpi estäen siten voimakkaiden pesuaineiden kertymisen soluihin - hapettumattomien rasvahappojen aktivoidut muodot ja estäen solukalvojen vaurioitumisen..

Karnitiinipitoisuuden laskiessa iskemian olosuhteissa rasvahappojen β-hapettuminen viivästyy ja hapenkulutus soluissa optimoidaan, glukoosin hapettumista stimuloidaan ja ATP-kuljetus jatkuu biosynteesin paikoista (mitokondrioista) kulutuspaikkoihin (sytosoli). Pohjimmiltaan solut saavat ravintoaineita ja happea, ja näiden aineiden käyttö on optimoitu..

Karnitiinin edeltäjän biosynteesin lisääntyessä puolestaan ​​aktivoituu GBD, NO-syntetaasi, jonka seurauksena veren reologiset ominaisuudet paranevat ja perifeerinen verisuoniresistenssi vähenee..

Meldoniumin pitoisuuden laskiessa karnitiinin biosynteesi paranee jälleen ja rasvahappojen määrä soluissa kasvaa.

Sepelvaltimo sydänsairaus (vakaa rasitus angina)

Meldoniumin kurssikäyttöä koskevien kliinisten tietojen analysointi, joka torjui stabiilin angina pectoriksen yhdessä muiden anginaelinlääkkeiden kanssa, osoitti, että lääke vähentää anginakohtausten taajuutta ja voimakkuutta samoin kuin käytetyn glyseryylitrinitraatin määrää. Lääkkeellä on selvä rytmihäiriöiden vaikutus potilailla, joilla on sepelvaltimo- ja sepelvaltimotauti (sydänsairaus) ja sydämen ekstrasystoleilla. Heikompi vaikutus havaitaan potilailla, joilla on supraventrikulaarisia ekstrasystoleja. Meldoniumilla on kyky vähentää hapenkulutusta levossa, jota pidetään tehokkaana kriteerinä sepelvaltimoiden sydänsairauksien antianginaalisessa terapiassa.

Meldonium vaikuttaa suotuisasti ateroskleroottisiin prosesseihin sepelvaltimoissa ja ääreissuonissa vähentäen seerumin kokonaiskolesterolia ja aterogeenistä indeksiä.

Krooninen sydämen vajaatoiminta

Suhteellisen suuressa määrässä kliinisiä tutkimuksia analysoitiin meldoniumin merkitystä sepelvaltimoiden aiheuttaman kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja havaittiin sen kyky lisätä liikuntatoleranssia sekä sydämen vajaatoimintapotilaiden suorittama työ..

Tehokkuus aivojen verenkiertohäiriöissä ja neurologisissa sairauksissa

On osoitettu, että meldonium on tehokas työkalu akuutin ja kroonisen aivoverenkiertohäiriön (iskeeminen aivohalvaus, krooninen aivo-verisuonien vajaatoiminta) kattavaan hoitoon. Meldonium normalisoi aivojen kapillaarien ja valtimoiden ääntä ja vastustuskykyä.

Meldoniumin vaikutusta kuntoutusprosessiin potilailla, joilla on neurologisia häiriöitä (aikaisemmat aivojen verisuonitaudit, aivojen leikkaukset, vammat, puinen enkefaliitti).

Meldoniumin terapeuttisen aktiivisuuden testauksen tulokset osoittavat sen annosriippuvaisen positiivisen vaikutuksen fyysiseen kestävyyteen ja toiminnallisen toiminnan palautumiseen palautumisjakson aikana.

Todettiin, että meldonium parantaa paranemisen elämänlaatua, lisäksi lääke auttaa poistamaan potilaan mielenterveyden häiriöt.

Meldoniumilla on positiivinen vaikutus hermostohäiriöiden taantumiseen potilailla, joilla on neurologinen vajaus palautumisen aikana.

Farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä henkilöillä, jotka käyttävät meldoniumia laskimonsisäisesti ja suun kautta..

Kun useita annoksia annettiin laskimonsisäisesti, meldoniumin enimmäispitoisuus veriplasmassa (Cmvai niin) oli 25,50 ± 3,63 mcg / ml.

Biologinen hyötyosuus kasvoi C: n noustessamvai niin, aikapitoisuuskäyrän (AUC) alapuolella oleva alue ja eliminaation puoliintumisaika (T1/2) potilailla, joilla on kirroosi ja joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Kun AUC-valmistetta annetaan laskimonsisäisesti, yhden ja toistuvan meldoniumiannoksen antamisen jälkeen on erilainen. Nämä tulokset osoittavat meldoniumin mahdollisen kertymisen plasmaan.

Meldonium tunkeutuu nopeasti verenkierrosta kudoksiin. Plasmaproteiineihin sitoutumisen aste kasvaa ajan myötä. Meldonium ja sen metaboliitit kulkevat osittain istukan läpi. Meldoniumin erittymistä ihmisen rintamaitoon ei ole tehty.

Eläintutkimuksissa on havaittu, että meldonium metaboloituu pääasiassa maksassa..

Meldonium ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa munuaisten kautta. Kun meldoniumia on annettu kerta-annoksella laskimonsisäisinä annoksina 250, 500 ja 1000 mg, puoliintumisaika alkuvaiheessa on 5,56–6,55 tuntia, viimeisessä vaiheessa - 15,34 tuntia..

Erityiset potilasryhmät:

Meldoniumiannosta tulee pienentää ikääntyneillä potilailla, joiden maksan tai munuaisten toiminta on heikentynyt ja joilla on lisääntynyt hyötyosuus.

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaiden, joilla munuaisten vajaatoiminta on heikentynyt ja joilla on vähentynyt metabolia ja eritys, tulee pienentää meldoniumiannosta. Meldoniumin tai sen metaboliittien (esimerkiksi 3-hydroksimeldonium) ja karnitiinin imeytyminen munuaisten kautta tapahtuu vuorovaikutuksessa, minkä seurauksena karnitiinin munuaispuhdistuma kasvaa. Meldoniumilla, GBB: llä ja meldonium / GBB: n yhdistelmällä ei ole suoraa vaikutusta reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmään..

Potilaat, joilla maksan toiminta on heikentynyt

Potilaiden, joiden maksan toiminta on heikentynyt ja joilla on vähentynyt metabolia ja eritys, tulee pienentää meldoniumiannosta. Ihmisten maksan aktiivisuusindikaattoreiden muutoksia 400-800 mg: n annosten antamisen jälkeen ei havaittu. Mahdollista rasvan tunkeutumista maksasoluihin ei voida sulkea pois.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisissä tutkimuksissa, jotka on saatu farmakologisen turvallisuuden, toistuvasti annettavan myrkyllisyyden, genotoksisuuden, syöpää aiheuttavan vaikutuksen sekä lisääntymis- ja ontogeneettisen toksisuuden tutkimuksista, tietoja mahdollisista haitoista ihmisille ei ole tunnistettu.

Käyttöaiheet

Kompleksisessa terapiassa seuraavissa tapauksissa:

- sydän- ja verenkiertoelimistöt: vakaa angina pectoris, krooninen sydämen vajaatoiminta (funktionaalinen luokka NYHA I-III), kardiomyopatia, sydämen ja verenkiertoelimen toimintahäiriöt;

- aivojen verenkierron akuutit ja krooniset iskeemiset häiriöt;

- alentunut suorituskyky, fyysinen ja psyko-emotionaalinen ylikuormitus;

- aivoverenkiertohäiriöistä, päävammoista ja enkefaliitista toipumisen aikana.

Annostelu ja käyttötapa

Jännittävän vaikutuksen mahdollisen kehittymisen vuoksi lääke on suositeltavaa käyttää aamulla.

Osana monimutkaista terapiaa annetaan 0,5-1,0 g meldoniumia (5-10 ml lääkeainetta Mildrocard) laskimonsisäisesti kerrallaan tai jakamalla annos kahteen annosteluun 10-14 päivän ajan, minkä jälkeen siirrytään meldoniumin oraaliseen annosmuotoon.. Yleinen hoitokuuri on 4-6 viikkoa. Hoito voidaan toistaa 2–3 kertaa vuodessa.

Erityiset potilasryhmät

Potilaat, joilla maksan toiminta on heikentynyt

Potilaat, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, vaativat annoksen pienentämistä (ks. VAROTOIMET ja farmakokinetiikka)..

Munuaisten vajaatoiminta

Koska meldonium erittyy munuaisten kautta, potilaat, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt lievästä kohtalaiseen, vaativat lääkeannoksen pienentämistä (ks. Varotoimet ja farmakokinetiikka)..

Iäkkäät potilaat, joiden maksan ja / tai munuaisten toiminta on heikentynyt, vaativat annoksen pienentämistä.

Meldoniumin käytön tehokkuudesta ja turvallisuudesta lapsilla ja nuorilla ei ole tietoja, joten Mildrocard-lääkkeen käyttö alle 18-vuotiailla lapsilla ja murrosikäisillä on vasta-aiheista (ks. Vasta-aiheet)..

Suonensisäisesti. Annos, antotapa ja hoitojakson kesto asetetaan yksilöllisesti potilaan käyttöaiheista ja kunnosta riippuen.

- yliherkkyys meldoniumille,

- kohonnut kallonsisäinen paine (vastoin laskimovirtausta, kallonsisäiset kasvaimet),

- vaikea maksa- ja / tai munuaisten vajaatoiminta (käytön turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa),

- raskaus ja imetys,

- alle 18-vuotiaat lapset (turvallisuutta ja tehoa ei ole vahvistettu).

Erityiset käyttöohjeet ja varotoimet

Potilaiden, joilla on aiemmin ollut kroonisia maksa- ja munuaissairauksia, tulee olla varovaisia ​​lääkkeen käytön aikana. Maksan ja munuaisten toiminnan säännöllinen seuranta on välttämätöntä..

Lääke on vasta-aiheinen alle 18-vuotiaille lapsille, koska turvallisuudesta ja tehokkuudesta tässä ikäryhmässä ei ole tietoa.

Monen vuoden kokemus akuutin sydäninfarktin ja epävakaan angina hoidosta kardiologiaosastoilla osoittaa, että meldonium ei ole ensisijainen lääke akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän hoidossa eikä sen käyttöä tarvita kiireellisesti.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ja muun tyyppiset yhteisvaikutukset

Mildrocardia voidaan käyttää yhdessä pitkittyneiden nitraattien ja muiden anginaalisten aineiden kanssa stabiilin angina pectoriksen, sydämen glykosidien ja diureettien hoitoon sydämen vajaatoiminnan hoitoon..

Mildrocard voidaan yhdistää antikoagulantteihin, verihiutaleiden vastaisiin aineisiin, rytmihäiriöiden torjunta-aineisiin ja lääkkeisiin, jotka parantavat mikroverenkiertoa. Voi tehostaa glyseryylitrinitraattia, nifedipiiniä, beeta-salpaajia, muita verenpainelääkkeitä ja perifeerisiä verisuonia laajentavia lääkkeitä sisältävien lääkkeiden vaikutuksia.

Potilailla, joilla on krooninen sydämen vajaatoiminta ja jotka käyttivät meldoniumia ja lisinopriiliä samanaikaisesti, yhdistelmähoidon positiivinen vaikutus paljastui (päävaltimoiden verisuonten laajeneminen, ääreisverenkiertoon ja elämänlaatuun parantuminen, psykologisen ja fyysisen stressin vähentäminen)..

Kun meldoniumia käytetään yhdessä orgaanisen hapon kanssa iskemian / reperfuusion aiheuttamien vaurioiden eliminoimiseksi, additiivinen farmakologinen vaikutus.

Meldoniumin käyttö yhdessä rautavalmisteiden kanssa, erityisesti Sorbiferin kanssa, parantaa rasvahappojen koostumusta punasoluissa potilailla, jotka kärsivät raudan puuteanemiasta.

Meldoniumin hyödylliset vaikutukset on osoitettu käytettäessä yhdessä atsidotymidiinin tai muiden lääkkeiden kanssa AIDSin hoidossa. Meldonium auttaa estämään atsidotymidiinin aiheuttamia patologisia sydämen muutoksia sydämessä ja vaikuttaa epäsuorasti oksidatiivisiin stressireaktioihin, jotka johtavat mitokondrioiden toimintahäiriöihin.

Meldonium lyhensi unen kestoa korjausrefleksitutkimuksessa, kun se altistettiin etanolille. Pentyleenitetratsolin aiheuttamien kohtausten malli osoittaa meldoniumin voimakasta kouristuslääkevaikutusta. Kuitenkin annettaessa alustavasti yohimbiini-adrenomimeettiä annoksena 2 mg / kg ja N- (G) nitro-L-arginiinin NO-syntaasin estäjää annoksella 10 mg / kg, havaittiin meldoniumin kouristustenvastaisen vaikutuksen täydellinen estäminen..

Meldoniumin yliannostuksen yhteydessä syklofosfamidin kardiotoksinen vaikutus voi lisääntyä.

Meldoniumin käytöstä johtuva karnitiinin puute lisää ifosfamidin kardiotoksisuutta.

Meldonium vähentää indinaviirin kardiotoksisten vaikutusten ja efavirentsin neurotoksisten vaikutusten vakavuutta.

Mildrocard-lääkkeen samanaikaista käyttöä muiden meldoniumia sisältävien lääkkeiden kanssa tulisi välttää, koska tämä voi lisätä epätoivottujen reaktioiden riskiä..

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Lääkkeen turvallisuutta raskauden aikana ei ole todistettu. Mahdollisten haitallisten vaikutusten välttämiseksi sikiölle lääkkeen käyttö raskauden aikana on vasta-aiheista.

Ei tiedetä, erittyykö lääke äidinmaitoon. Koska vastasyntyneiden / imeväisten riskiä ei voida sulkea pois, lääkkeen käyttö on vasta-aiheista imetyksen aikana. Jos äiti tarvitsee Mildrocard-hoitoa, imetys on lopetettava..

Eläinkokeissa meldoniumilla ei ollut vaikutusta hedelmällisyyteen.

Vaikutus kykyyn ajaa ajoneuvoja ja työskennellä mekanismien kanssa

Meldoniumin vaikutuksesta kykyyn ajaa ajoneuvoja ja työskennellä mekanismien kanssa ei ole tietoa.

Haittavaikutusten yleisyys luokiteltiin seuraavasti: erittäin yleinen (≥1 / 10); usein (≥1 / 100, mutta *

yliherkkyys, allerginen ihottuma, urtikaria, angioödeema, anafylaktinen reaktio

kiihtyminen, pelko, pakkomielteiset ajatukset, unihäiriöt

Hermoston häiriöt

parestesia, vapina, hypestesia, tinnitus, huimaus, huimaus, kävelyhäiriöt, pyörtyminen, tajunnan menetys

Sydänsairaudet

rytmihäiriöt, sydämentykytys, takykardia / sinus-takykardia, eteisvärinä, rintakipu / rintakipu

Vaskulaariset häiriöt

verenpaineen nousu / lasku, hypertensiivinen kriisi, hyperemia, ihon vaaleus

Häiriöt hengityselimissä, rinnassa ja välikarsinaelimissä

kurkkukipu, yskä, hengenahdistus, apnea

dysgeusia (metallinen maku suussa), ruokahaluttomuus, oksentelu, pahoinvointi, oksentelu, kaasun kertyminen, ripuli, vatsakipu

Ihon ja ihonalaisen kudoksen häiriöt

ihottuma, yleinen / makulaarinen / papulaarinen ihottuma, kutina

Lihaksen, luuston ja sidekudoksen häiriöt

selkäkipu, lihasheikkous, lihaskrampit

Munuaisten ja virtsateiden häiriöt

Yleiset häiriöt ja reaktiot pistoskohdassa

yleinen heikkous, vapina, astenia, turvotus, kasvojen turvotus, jalkojen turvotus, kuumuuden tunne, kylmä tunne, kylmä hiki

Laboratorio- ja instrumentitiedot

poikkeamat elektrokardiogrammissa, sydämen kiihtyvyys, eosinofilia *

* Haittavaikutukset, joita on havaittu aiemmin suoritetuissa kontrolloimattomissa kliinisissä tutkimuksissa

Meldoniumin käytön yhteydessä on raportoitu myös epigastrisia ja migreenikipuja..

Haitallisten reaktioiden ilmoittaminen

Epäillyistä haittavaikutuksista on tärkeää ilmoittaa lääkkeen rekisteröinnin jälkeen, jotta voidaan varmistaa lääkkeen hyöty-riskisuhteen jatkuva seuranta. Terveydenhuollon työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen haittavaikutusten ilmoittamisjärjestelmän (Valkovenäjän tasavallan terveysministeriön terveydenhuollon asiantuntija- ja testauskeskuksen) kautta.

Meldoniumin yliannostuksista ei ole ilmoitettu. Lääke on vähän myrkyllistä eikä aiheuta uhkaavia sivuvaikutuksia..

Verenpaineen lasku, johon liittyy päänsärky, takykardia, huimaus ja yleinen heikkous.

oireellinen Vakavan yliannostuksen yhteydessä on tarpeen valvoa maksan ja munuaisten toimintaa. Hemodialyysi on tehoton, koska meldonium sitoutuu voimakkaasti plasmaproteiineihin.

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole, tätä lääkettä ei tule sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Erityiset varotoimet varastoinnille

Varastoi pimeässä korkeintaan 25 ° C: n lämpötilassa..

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Pääpakkauksen luonne ja sisältö

5 ml: n ampullina, 5 ampullia läpipainopakkauksissa, 2 läpipainopakkausta ja pakkausseloste asetetaan pakkaukseen.

Erityiset varotoimet käytetyn lääkkeen tai lääkkeen käytöstä tai käsittelystä johtuvan jätteen hävittämiselle

Kaikki jäljellä olevat lääkkeet ja jätteet on hävitettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti..

Tiedot lääkkeen rekisteröinnistä:

Mildrocard

Tuottaja: RUE "Belmedpreparaty" Valkovenäjä

PBX-koodi: A14B, C01E

Vapautusmuoto: Nestemäiset annosmuodot. injektio.

Yleispiirteet, yleiset piirteet. Sävellys:

Vaikuttava aine: 500 mg meldoniumia.

Farmakologiset ominaisuudet:

farmakodynamiikka Mildrocard on gamma-butyrobebatiinin, karnitiinin edeltäjän, analogi.

Lääke parantaa suorituskykyä, vähentää henkisen ja fyysisen stressin oireita; hänellä on solujen immuniteettijärjestelmän sydänsuojaava ja säätelevä vaikutus; eliminoi potilaiden somaattisen ja autonomisen hermoston toiminnalliset häiriöt - alkoholikot vieroitusoireen aikana; tehokas silmärakon verisuoniston patologian ja dystrofian tapauksessa; jakaa tilavan aivoveren virtauksen aivoiskemian fokusten hyväksi.

Käyttöaiheet:

Alentunut suorituskyky, fyysinen stressi (myös urheilijat); leikkauksen jälkeinen aika kuntoutuksen nopeuttamiseksi; IHD (angina pectoris, sydäninfarkti), krooninen sydämen vajaatoiminta, kardialgia epäsäännöllisen sydänlihaksen vajaatoiminnan yhteydessä; vieroitusoireyhtymä (yhdessä spesifisen terapian kanssa); aivojen verenkiertohäiriöt (aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö); akuutti verenkiertohäiriö verkkokalvossa, erilaisten etiologioiden hemoftalma ja verkkokalvon verenvuodot, verkkokalvon keskisuoneen ja sen haarojen tromboosi, eri etiologioiden (mukaan lukien diabeetikko ja verenpainetauti) retinopatia.

Annostelu ja hallinnointi:

Psyykkisellä ja fyysisellä ylikuormituksella (myös urheilijoilla) lääke annetaan iv 500 mg kerran päivässä. Hoitojakso on 10-14 päivää. Hoito toistetaan tarvittaessa 2-3 viikon kuluttua.

Epävakaa angina pectoris ja sydäninfarkti (osana yhdistelmähoitoa) - laskimonsisäisesti, 0,5–1 g 1 kerta päivässä, siirry sitten suun kautta annettavaan annosmuotoon (sisällä, 250 mg 2 kertaa päivässä ensimmäisten 3-4 päivän ajan), sitten 2 kertaa viikossa, 250 mg 3 kertaa päivässä).

Kroonisessa alkoholismissa (yhdessä erityishoidon kanssa) - iv 500 mg 2 kertaa päivässä. Hoitojakso on 7-10 päivää.

Peruskudoksen verisuonitautien ja verkkokalvon dystrofian kanssa lääke annetaan retrobulbaarisesti ja subkonjunktiivisesti 0,5 ml: n kanssa 10-prosenttista liuosta (50 mg mildronaattia) 10 päivän ajan. Tulehduksen yhteydessä silmät yhdistetään parenteraalisesti tai paikallisesti annettavien glukokortikosteroidien kanssa, verisuonien dystrofisten sairauksien kanssa - lääkkeiden kanssa, jotka parantavat mikroverenkiertoa.

Aivoverisuonitapaturmat: aivoverenkierron akuutissa vaiheessa annetaan iv, 500 mg kerran päivässä 10 päivän ajan, minkä jälkeen se annetaan suun kautta (suun kautta annettavien lääkemuotojen muodossa), 500 mg / päivä. Hoitojakso on 2-3 viikkoa.

Kroonisen aivo-verisuonitapaturman sattuessa heille annetaan IM 500 mg kerran päivässä, mieluiten aamulla. Hoitojakso on 2-3 viikkoa.

Sovelluksen ominaisuudet:

Monen vuoden kokemus akuutin sydäninfarktin ja epävakaan angina hoidosta kardiologiaosastoilla osoittaa, että trimetyylihydratsiiniumpropionaattidihydraatti ei ole ensisijainen lääke akuutissa sepelvaltimoiden oireyhtymässä eikä sen käyttöä tarvita kiireellisesti.

Koska lääke voi aiheuttaa kohtalaista takykardiaa ja verenpaineen laskua, on noudatettava varovaisuutta yhdistettäessä mildrocardia nitroglyseriinin, nifedipiinin, alfa-salpaajien, verenpainelääkkeiden ja perifeeristen verisuonia laajentavien lääkkeiden kanssa..

Sivuvaikutukset:

Mildrocard on yleensä hyvin siedetty käytettäessä suositelluina annoksina. Yliherkkyysreaktiot, ihon kutina, dyspepsia, takykardia, levottomuus, verenpaineen aleneminen ovat harvoin mahdollisia.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa:

Parantaa sepelvaltimoiden dilataation ja joidenkin verenpainelääkkeiden, sydämen glykosidien vaikutusta. Mildrocardia voidaan yhdistää antianginaalisiin lääkkeisiin, antikoagulantteihin, verihiutaleiden vastaisiin aineisiin, rytmihäiriölääkkeisiin, diureetteihin, keuhkoputkia laajentaviin lääkkeisiin.

Vasta:

Yliherkkyys, keskushermoston orgaaniset vauriot, lisääntynyt kallonsisäinen paine (heikentyneen laskimovirtauksen ja kallonsisäisten kasvainten kanssa), raskaus, imetys.

Yliannostus:

Tähän päivään mennessä annettuja yliannosilmiöitä ei ole kuvattu.

Lomaolosuhteet:

Pakkaus:

Injektioneste, liuos, 10% 5 ml: n ampullina läpipainopakkauksessa nro 10 (nro 5x2)..

Mildronate

Sävellys

Yksi Mildronaatin kova liivatekapseli sisältää aktiivisena aineosana 250 tai 500 mg meldoonia dihydraattina ja apuaineita: Amylum solani (perunatärkkelys), Silicii dioxydum colloidale (kolloidinen piidioksidi), kalsiumstearaatti (kalsiumstearaatti)..

Gelatiinikuoren valmistukseen käytetään gelatiiniä (gelatiini) ja titaanidioksidi (titaanidioksidi)..

Yksi millilitra Mildronaatti-injektiota sisältää 100 mg meldoniumia ja injektionesteisiin käytettävää vettä apukomponenttina.

Yksi Mildronaattitabletti sisältää 500 mg meldoniumia fosfaatin ja apuaineosien muodossa: mannitum (E421; mannitoli), Povidonum K-29/32 (povidoni K-29/32), Amylum solani (perunatärkkelys), Silicii dioxydum (piidioksidi), Selluloosan mikrokristalliini (mikrokiteinen selluloosa), magnesiumstearaatti (magnesiumstearaatti).

Julkaisumuoto

Valmistaja tuottaa lääke Mildronaatti muodossa:

 • kirkas, väritön injektio;
 • kovat liivatekapselit nro 1 ja nro 2, jotka on täytetty hygroskooppisella kiteisellä valkoisella jauheella. Kapselien sisältämällä jauheella on lievä ominaishaju ja makea maku (itse kapselilla on neutraali maku);
 • tabletit Mildronate Gx 500 mg (tablettien maku on hieman hapan).

Liuosta myydään 5 ml: n ampullina (500 mg / 5 ml). Yksi pahvipakkaus sisältää: 2 solupakkausta, joissa kummassakin on 5 ampullia Mildronaattia, ja lääkkeen käyttöohjeet.

Kapselit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 10 kappaletta. Yksi pahvipakkaus sisältää 4 läpipainopakkausta ja lääkkeen käyttöohjeet.

farmakologinen vaikutus

Meldonium on synteettinen lääke, jolla on samanlainen vaikutus γ-butyrobebetaanin kanssa (GBB; aine, joka on oksitrimetyyliaminovoihapon edeltäjä - luonnollinen vitamiinimäinen aine, joka liittyy B-vitamiineihin).

Wikipedian mukaan meldoniumille on ominaista kyky parantaa solujen aineenvaihduntaa ja energiansaantia, ja sitä käytetään:

 • sydäntä suojaavia;
 • hypoksian;
 • angioprotective;
 • antianginaalinen lääke.

Meldoniumin vaikutusmekanismi määrittelee laajan valikoiman sen farmakoterapeuttisia ominaisuuksia. Tämän lääkkeen ottaminen lisää tehokkuutta, vähentää henkisen, henkisen ja fyysisen stressin ilmenemismuotojen vakavuutta, aktivoi kudosten ja humoraalisen immuniteetin.

Sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla lisätään sydänlihaksen supistumisvoimaa, vähennetään sydänkohtausten (anginakohtausten) esiintymistiheyttä ja lisätään myös kehon sietokykyä fyysiseen aktiivisuuteen..

Akuutissa sydänlihaksen vammoissa meldoniumin käyttö hidastaa nekroottisten vyöhykkeiden muodostumista, lyhentää kuntoutusjakson pituutta, normalisoi verenkiertoa iskeemisten vaurioiden kohdalla ja jakaa veren uudelleen iskeemisen alueen hyväksi.

Lisääntyneiden kuormien olosuhteissa meldonium auttaa palauttamaan tasapainon soluihin tapahtuvan hapen kuljetuksen ja solutarpeen välillä, estää solujen aineenvaihduntatuotteiden ja myrkyllisten aineiden kertymisen soluihin, suojaa soluja ja solurakenteita vaurioilta, tarjoaa keholle nopean korvauksen energiavarannoistaan ​​ja ylläpitää suurinta nopeutta. aineenvaihduntaprosessit.

Tonoimalla keskushermostoa meldonium eliminoi tehokkaasti hermoston somaattisten ja autonomisten (autonomisten) osien toiminnalliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka liittyvät vieroitusoireisiin kroonista alkoholismia sairastaville potilaille.

Lisäksi aineella on suotuisa vaikutus distrofisesti muuttuneiden verkkokalvon suonten tilaan, mikä mahdollistaa sen käytön verisuoni- ja dystrofisten sydänsairauksien hoidossa..

Farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka

Lääkkeen vaikuttavan aineen vaikutuksella pyritään estämään y-butyrobetaanihydroksylaasin entsymaattista aktiivisuutta, joka on viimeinen entsyymi L-karnitiinin synteesin ketjureaktiossa.

Meldonium auttaa vähentämään vapaan karnitiinin konsentraatiota, häiritsee pitkäketjuisten rasvahappojen kuljetusta solukalvojen läpi ja estää hapettumattomien rasvahappojen aktivoituneiden muotojen kertymisen soluihin, jotka ovat asyylikarnitiinin ja asyylikoentsyymin johdannaisia.

Iskeemisissä kudoksissa se palauttaa happea kuljetuksen ja solujen imeytymisen välisen tasapainon, estää adenosiinitrifosfaatin kuljetuksen keskeytymisen ja aktivoi samanaikaisesti glykolyysiä, joka etenee ilman ylimääräistä hapenkulutusta..

Karnitiinipitoisuuden laskun seurauksena on y-butyrobetaani-vasodilataattorin tehostunut synteesi.

Per os Mildronaattitablettien ottamisen jälkeen sen sisältämä meldonium imeytyy nopeasti ruoansulatuskanavasta. Lääkkeelle on ominaista melko korkea hyötyosuusindikaattori. Jälkimmäinen on noin 78%.

Meldoniumin konsentraatio veriplasmassa saavuttaa maksimiarvonsa tunnissa tai kahdessa annon jälkeen. Meldonium metaboloituu kehossa myrkyttömiksi tuotteiksi - glukoosiksi, sukkinaatiksi, 3-hydroksipropionihapoksi..

Metaboliitit erittyvät munuaisissa. Puoliintumisaika (T½) voi olla tietyn organismin ominaisuuksista ja otetusta annoksesta riippuen 3 - 6 tuntia.

Injektoitavalle valmisteelle on ominaista 100%: n hyötyosuus. Meldoniumin konsentraatio veriplasmassa saavuttaa maksimiarvonsa heti lääkkeen antamisen jälkeen. Puoliintumisaika (T½) voi olla tietyn organismin ominaisuuksista ja otetusta annoksesta riippuen 3 - 6 tuntia.

Meldoniumin metabolian seurauksena muodostuu myrkyttömiä metaboliitteja (glukoosi, sukkinaatti, 3-hydroksipropionihappo), jotka erittyvät sitten elimistöstä kehoon..

Mildronaatin käyttöaiheet: mistä Mildronaattitabletit, joista lääke on injektioiden muodossa

Kaikki lääkkeen annosmuodot on tarkoitettu aikuisten potilaiden hoitoon.

Mildronaatin käyttöaiheet (kaikille lääkkeen annosmuodoille):

 • IHD (yhdessä muiden lääkkeiden ja hoitomenetelmien kanssa);
 • ääreisvaltimoiden sairaus;
 • heikentynyt suorituskyky;
 • enkefalopatia;
 • fyysinen ylikuormitus (myös urheilussa);
 • leikkauksen jälkeinen aika (kehon palautumisen nopeuttamiseksi);
 • krooninen sydämen vajaatoiminta;
 • sydänkalvo (sydämen kipu rinnan vasemmalla puolella), jonka aiheuttaa epämiellyttävä sydänlihaksen vajaatoiminta;
 • keuhkoastma;
 • COPD
 • alkoholin vieroitus (lisäyksenä spesifiseen terapiaan);
 • tahti.

Lisäaiheet lääkeinjektioiden käyttöön:

 • verenvuoto silmän lasimaiseen onkaloon (hemoftalmos);
 • verkkokalvon verenvuoto;
 • verkkokalvon tai sen haarojen verisuonitukokset ja tukkeutuminen;
 • erilaisista lähtökohdista johtuva retinopatia (esim. verenvuoto tai diabetes).

Mildronaatin käyttö urheilussa

Mildronaatti on työkalu, jolle on tunnusomaista kyky laajentaa fyysisten (sekä dynaamisten että staattisten) kuormitusten ja henkisen toiminnan sietokykyä paitsi iskeemisten vammojen lisäksi myös terveillä ihmisillä.

Lääke on erittäin hyödyllinen urheilijoille, koska sen ominaisuudet parantavat sydänlihaksen ja muiden kehon lihasten ravitsemusta ja vähentävät väsymystä samalla kun lisäävät urheiluharjoituksen tehokkuutta.

Toisin kuin yleisesti uskotaan, Mildronaattia ei käytetä lihaksen kasvun välineenä. Hänen tehtävänsä etenkin urheilussa ja kehonrakennuksessa on hiukan erilainen: urheilijoille tarkoitettu Mildronaatti esitetään ennaltaehkäisevästi, joka estää ylikuormitusta (mukaan lukien sydänlihakset) ja ylikuormitusta..

Lisäksi myötävaikuttamalla rappeutumistuotteiden nopeampaan poistamiseen soluista ja nopeuttaen solujen energialähteiden palauttamista, Mildronate parantaa aineenvaihduntaa solutasolla ja nopeuttaa urheilijoiden lihaksen palautumista fyysisen rasituksen jälkeen. Lisäksi jälkimmäinen koskee sekä voimakuormia että fyysisiä kuormituksia kehon nopeudella ja / tai kestävyydellä.

Uskotaan, että Mildronaatin käyttö urheilussa voi provosoida rasvaista maksahepatoosia. Se on kuitenkin perusteeton.

Mildronaatti estää rasvahappoja pääsemästä soluun ja estää siten rasvan kertymisen maksaan. Lisäksi polttamalla pääasiassa sokereita, elimistö kuluttaa suuremman määrän alkuperäistä raaka-ainetta, joka on juuri rasvoja, jokaiselle tuotetulle adenosiinitrifosfaattimolekyylille (ts. Energian tuotantoon).

Meldoniy kuului dopingluokkaan vasta 1. tammikuuta 2016, mikä antoi hänelle mahdollisuuden käyttää ehdottomasti laillisesti kaikissa urheilulajeissa.

Sen jälkeen kun Maailman antidopingjärjestö (WADA) kielsi varojen käytön vuoden 2016 alussa, joukko urheilijoita, pääasiassa Venäjältä ja entisen IVY-maan maista, tuomittiin tämän huumeen käytöstä. Mildronaatista tuli myös valtavan skandaalin aihe, kun Maria Sharapova tunnusti tämän huijauksen käytön 7. maaliskuuta 2016..

Mildronaatti: vasta-aiheet

Vasta-aiheet Mildronaatin nimittämiselle (kaikille lääkkeiden vapauttamismuodoille):

 • lisääntynyt yksilöllinen herkkyys meldooniumille tai lääkkeen jollekin apuaineelle;
 • kallonsisäinen verenpaine, mukaan lukien kallonsisäiset kasvaimet ja heikentynyt laskimovirtaus.

Sivuvaikutukset

Mildronaatin käytöstä johtuvia sivuvaikutuksia esiintyy melko usein. Yleensä ne ilmaistaan:

 • allergiset reaktiot (punoitus, ihottumat, kutina ja turvotus);
 • dyspeptiset oireet, jotka ilmenevät röyhtäilystä, pahoinvoinnista, oksentamisesta, närästyksestä, vatsan kylläisyyden tunne jopa pienen annoksen jälkeen;
 • takykardia;
 • lisääntynyt jännitys;
 • verenpaineen lasku.

Käyttöohjeet Mildronaatti

Usein voit vastata kysymyksiin "Onko mahdollista antaa Mildronaatti lihakseen?" tai ”Voinko pistää lääkettä lihakseen?”.

Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut ohjeet osoittavat, että injektoitava valmiste on tarkoitettu laskimonsisäiseen antoon ja kapselit ja tabletit on tarkoitettu suun kautta annettavaksi (per os).

Suun kautta annettavat annosmuodot tulee ottaa kokonaisuudessaan kapselien sisältöä pureskelematta, murskaamalla tai vuotamatta..

IV mildronaatti annetaan lopullisessa muodossa. Mildronaattia tulee antaa laskimonsisäisesti erillään muista lääkkeistä, laimentamista natriumkloridin vesiliuoksella ei tarvita (kuitenkin joissain tapauksissa se on sallittua).

Injektoituna lihakseen injektioliuos on ärsyttävä ja voi provosoida paikallista kipua ja paikallisia allergisia reaktioita. Tästä syystä lääke Mildronaatti ruiskutetaan yleensä laskimoon..

Mildronaatti-injektiot: käyttöohjeet, määräykset ja miten injektioliuos annostellaan

Käyttöaiheet Mildronaatti-injektioiden käytölle: epävakaa (progressiivinen) angina pectoris, sydäninfarkti, silmärauhasten verisuonitaudit ja aivojen verenkiertohäiriöt.

Potilaille, joilla on sepelvaltimoiden oireyhtymä, lääke injektoidaan laskimoon suihkulla annoksella 500-1000 mg kerran päivässä. Tämän jälkeen hoitoa jatketaan tableteilla tai kapseleilla..

Potilaille, joilla on sydänkohdan verisuonitauteja, lääke annetaan retrobulbaarisesti (silmämunan kohdalla) tai subkonjunktiivisesti (silmämunan ulkokuoren alla), 0,5 ml 10 vuorokauden ajan..

Potilaille, joilla on aivo-verisuonitauteja akuutissa vaiheessa, liuos injektoidaan laskimoon kerran päivässä 500 mg: n annoksella. Terapeuttisen kurssin kesto on 10 päivää. Lisähoito suoritetaan käyttämällä oraalisia annosmuotoja..

Potilaille, joilla on krooninen aivojen verenkiertohäiriö, näytetään Mildronaatin lihaksensisäinen injektio kerran tai kolme kertaa päivässä 500 mg: n annoksella (optimaalisesti - ennen lounasta). Terapeuttisen kurssin kesto on 2 - 3 viikkoa.

Mildronaattitabletit: käyttöohjeet

Potilaille, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia, Mildronaatin tabletit ja kapselit esitetään yhdessä erityishoidon kanssa. Lääke otetaan 500-1000 mg päivässä. Koko annos voidaan ottaa molemmat välittömästi ja jakaa kahteen annokseen.

Hoitojakso kestää yleensä 4-6 viikkoa.

Diaformonaalisesta sydänlihaksesta johtuvan kardialgian kanssa Mildronaattia otetaan kerran päivässä, yksi 500 mg: n tabletti tai 2 250 mg: n tabletti..

Akuutien häiriöiden poistamisen jälkeen potilaiden, joiden aivojen verenkierto on heikentynyt, osoitetaan käyttävän lääkettä 500-1000 mg: n vuorokaudessa. Ota se kerrallaan tai jakamalla se kahteen annokseen.

Potilaille, joilla on krooninen aivoverisuonitapaturma, suositellaan otettavaksi 500 mg Mildronaattia päivässä.

Hoidon kesto vaihtelee 4 - 6 viikkoa. Hoitavan lääkärin päätöksellä potilaalle voidaan määrätä toistuvat hoitojaksot (yleensä kaksi tai kolme kertaa vuodessa).

Potilaille, joilla on ääreisvaltimoiden valtimoiden patologioita, lääke määrätään ottamaan 500 mg kahdesti päivässä. Suositeltava annos kehon (mukaan lukien urheilijat) lisääntyneelle henkiselle ja fyysiselle rasitukselle on 1000 mg, joka tulisi jakaa kahteen annokseen.

Hoidon kesto on 10–14 päivää. Toista tarvittaessa kurssi pitämällä kahden tai kolmen viikon väli.

Mildronaatti-urheilijoille suositellaan ennen harjoittelua ottamaan kaksi kertaa päivässä annos, joka on yhtä suuri kuin 500-1000 mg. Hoitojakson kesto valmistelujaksolla on yleensä kaksi - kolme viikkoa, kilpailujakson aikana sen kesto vaihtelee 10 - 14 päivää.

Alkoholin lopettamisen jälkeen kroonista alkoholismia sairastavien potilaiden tulisi ottaa Mildronaattia neljä kertaa päivässä 500 mg: n annoksella. Kurssin kesto - 7-10 päivää.

Suurimpana sallituna päivittäisenä annoksena pidetään 2000 mg: n annosta.

yliannos

Yliannostapauksia ei ole havaittu. Mildronaattilääkkeelle on ominaista vähätoksinen eikä provosoiva sivuvaikutuksia, jotka voivat vaarantaa potilaan terveyden.

vuorovaikutus

Mildronaattia voidaan yhdistää anginaalisiin, rytmihäiriöiden torjuntaan tarkoitettuihin, antikoagulantteihin, verihiutaleiden vastaisiin ja diureettisisiin lääkkeisiin, sydämen glykosideihin, keuhkoputkia laajentaviin lääkkeisiin ja muihin lääkkeisiin..

Mildronaatilla on kyky voimistaa nitro-glyseriinin, β-adrenergisten salpaajien, vaikutuksia; nifedepiini ja muut lääkkeet, joilla on koronarolyyttinen vaikutus; verenpainelääkkeet, samoin kuin lääkkeet, joiden toiminta on tarkoitettu ääreissuonten laajenemiseen.

Koska lievä takykardia voi kehittyä ja verenpaineindikaattorit laskevat, yllä olevia varoja tulisi käyttää yhdessä Mildronaatin kanssa varoen.

Myyntiehdot

Mildronaatti kuuluu reseptilääkkeiden luokkaan.

Varastointiolosuhteet

Mildronaattia tulisi säilyttää kuivassa paikassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Optimaalinen lämpötila - korkeintaan 25 ° C.

Kestoaika

erityisohjeet

Koska lääke voi aiheuttaa stimuloivan vaikutuksen, on suositeltavaa käyttää sitä päivän ensimmäisellä puoliskolla..

Mildronaatin kyvystä muuttaa reaktionopeutta ja vaikuttaa kuljetusten hallintaan ei ole tietoja..

Lääkettä määrätään varoen ihmisille, joilla on maksan ja / tai munuaisten patologiat..

Kokemus sydäninfarktin ja epästabiilin anginapotilaiden hoidosta osoittaa, että vaikuttava aine Mildronaatti ei ole ACS: n ensisijainen lääke.

Mildronaatin analogit

Mildronaatin analogit: Vazopro, Vasonate, Metamax, Metonate, Trizipin, Mildrakor, Mildrokard, Cardionate, Melfor, Idrinol, Riboxil, Meldonium.

Lääkkeen analogien hinta alkaa 170 Venäjän ruplasta.

Riboksiini tai Mildronaatti - mikä on parempi?

Riboksiini on luonnollinen yhdiste, jota löytyy ihmiskehosta..

Koska se on adenosiinitrifosfaatin edeltäjä, se auttaa lisäämään sydänlihaksen energiatasapainoa, parantaa sepelvaltimoiden verenkiertoa, vähentää munuaisten intraoperatiivisen iskeemisen vaurion seurausten vakavuutta, stimuloi nukleotidien tuotantoa ja yksittäisten sitraattijakson entsyymien aktiivisuutta..

Työkalulla on positiivinen vaikutus sydänlihaksen aineenvaihduntaprosesseihin, se lisää supistumisten voimakkuutta ja stimuloi sen täydellistä rentoutumista diastolissa, mikä puolestaan ​​johtaa SVR: n (aivohalvauksen veritilavuuden) lisääntymiseen..

Mildronaatilla on samanlainen vaikutus, mutta se ei osallistu muiden aineiden synteesiin. Samanaikaisesti lääke säätelee energiantuotantoon osallistuvien entsyymien aktiivisuutta ja biosynteesiä ja normalisoi siten aineenvaihduntaa.

Päätelmä on seuraava: Mildronaatti on lääke, jonka toiminta on tarkoitettu metabolisten prosessien korjaamiseen. Riboksiini osallistuu myös biokemiallisiin reaktioihin ja on keino aineenvaihdunnalle..

Riboksiinin käytöstä odotettavissa olevan vaikutuksen saavuttamiseksi sitä tulee antaa määrinä, jotka ovat verrattavissa sen kulutukseen kehossa. Ja koska elimistö käyttää riboksiinia erilaisissa reaktioissa, sitä tarvitaan erittäin suurina määrinä.

Mildronaattia, päinvastoin, itsessään ei kuluteta aineenvaihdunnassa, sen vaikutus jatkuu pidemmän aikaa, ja sen vartalo vaatii paljon vähemmän kuin Riboksiini.

Siksi Mildronaatin käyttö parantaa kehon Riboksiinin käyttöä. Siksi näiden lääkkeiden yhdistetty käyttö tehostaa toistensa vaikutusta.

Cardionate tai Mildronate - mikä on parempi?

Cardionate ja Mildronate ovat synonyymejä huumeita. Niiden perusta on sama vaikuttava aine, joten molemmilla aineilla on samanlainen vaikutusmekanismi.

Ainoa ero on, että toisin kuin Mildronaattia, kardionaattia on saatavana vain 250 mg: n kapseleina ja 500 mg / 5 ml: n injektioliuoksena..

Mildronaatin määrääminen lapsille

Koska tähän päivään mennessä ei ole riittävästi todisteita Mildronaatin käytön turvallisuudesta lasten hoidossa, lääkettä ei tule käyttää lasten hoitoon.

Yhteensopivuus alkoholin kanssa

Mildronaatin vaikuttava aine erittyy elimistöstä 12 tunnissa, joten tämän ajan kuluttua lääkkeiden yhteisvaikutuksen riski toisen vaikuttavan aineen kanssa on erittäin pieni tai puuttuu kokonaan.

Yleensä alkoholin juominen Mildronaattihoidon aikana ei ole kiellettyä; kuitenkin, jos tätä lääkettä käytetään sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon tai jos aivojen verenkierto on heikentynyt, potilasta suositellaan kuitenkin lopettamaan alkoholin käyttö..

Tämä johtuu tosiasiasta, että lääkkeen ottaminen yhdessä alkoholin kanssa voi ylittää kaikki positiiviset tulokset, jotka on saavutettu sairauden hoidossa.

Mildronaatin ottaminen alkoholin kanssa voi aiheuttaa:

 • takykardia;
 • voimakkaat allergiset reaktiot;
 • terävät verenpaineen vaihtelut;
 • dyspeptiset oireet.

Mildronaatin huono yhteensopivuus alkoholin kanssa johtuu erilaisten komplikaatioiden lisääntyneestä riskistä ja taudin uusiutumisen todennäköisyydestä. Tästä syystä alkoholi tulisi sulkea pois koko lääkehoidon ajan..

Mildronaatin käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Mildronaatin käytön turvallisuutta raskaana olevien naisten hoidossa ei ole osoitettu. Lääkettä ei määrätä raskauden aikana, jotta sen haittavaikutukset sikiöön voidaan sulkea pois.

Ei ole selvitetty, erittyykö meldonium imettävän naisen maitoon. Siksi, jos äidille osoitetaan hoitoa Mildronaatilla, hänen on lopetettava imetys koko hoidon ajan.

Mildronate arvostelut

Mildronate-foorumien arvostelut foorumilla ovat enimmäkseen positiivisia. Tämän lääkkeen ainutlaatuinen vaikutusmekanismi mahdollistaa sen käytön laajasti sydän- ja verisuonijärjestelmien ongelmien poistamisessa sekä työkalun, joka parantaa suorituskykyä terveillä ihmisillä, jotka kärsivät usein fyysisestä ja henkisestä ylikuormituksesta..

Ja kardiologiaosastojen potilaat, sekä lääkärit että urheilijat, huomauttavat tosiasian, että Mildronaatti aiheuttaa tonisoivan vaikutuksen. Sovelluksen taustalla muistitoiminto paranee huomattavasti, ajatteluprosesseja kiihdytetään, liikkeiden ketteryys, kestävyys ja kehon vastustuskyky haitallisille tekijöille lisääntyvät.

Kardiologien arvostelut vahvistavat lukuisten tutkimusten tulokset, jotka osoittivat, että Mildronaatin käyttö kapseleissa ja injektioliuoksena voi vähentää toistuvan sydäninfarktin esiintyvyyttä yli yhdeksän kertaa.

Mildronaattia koskevien potilastutkimusten perusteella voimme päätellä, että lääke on yksinkertaisesti välttämätön ihmisille, joiden toimintaan liittyy lisääntynyt kehon stressi, samoin kuin toipumisaikana pitkäaikaisen alkoholin väärinkäytön, sydämen kivun ja polttamisen, VVD: n ja muiden sydän- ja verisuonijärjestelmien patologioiden jälkeen.

Tämän tuotteen keskiarvo on 4,8-5 pistettä 5..

Siitä huolimatta negatiivisia arvosteluja Mildronaatista kohtataan joskus. On tärkeätä muistaa, että kuten muutkin lääkkeet, Mildronaatti antaa hyvän tuloksen vain, jos sen annos ja samanaikainen hoito on valittu oikein (tarvittaessa).

Mildronaatin hinta

Huumeen hinta Ukrainan markkinoilla

Mildronate 250 mg -tablettien keskimääräinen hinta on 214,1 UAH. Mildronaatti-ampullien hinta 5 ml: lla on 383,95 UAH. 500 mg kapselit maksavat 323-325 UAH per pakkaus. Mildronate Gx myy keskimäärin 233–240 UAH.

Lisäksi Mildronaatin injektiot, tabletit ja kapselit Kharkovin tai Odessan apteekkeissa ovat jonkin verran halvempia kuin useimmissa suurkaupunkien apteekeissa..

Lääkkeen hinta Venäjällä

Voit ostaa 250 mg: n kapseleita venäläisistä apteekeista keskimäärin 250–280 ruplaa, 500 mg: n kapseleita - 559–655 ruplaa. Laskimonsisäisen Mildronaatin hinta on 320-380 ruplaa. Hinta Mildronate Gx 500 mg - 715-720 ruplaa.

Julkaisuja Sydämen Rytmin

PSA-vapaa ja yleinen: normi ja poikkeama

Viime aikoina valitettavasti yhdestä yleisimmästä miesten terveyden ongelmasta on tullut eturauhasen sairauksia. Tämän elimen sairaudet, yleiset ja harvinaiset, aiheuttavat miehille paljon haittaa ja epämukavuutta, ja toisinaan uhkaavat elämää.

Takykardian syyt naisilla 50 vuoden jälkeen

Takykardian syytSydämen sydämentykytysten patologinen muoto voi laukaista monista syistä. Yleisimpiä niistä pidetään:

  Merkittävä fyysinen rasitus. Hormonitasojen luonnollinen muutos murrosiän, raskauden tai vaihdevuosien aikana. Stressitila, usein hermoston iskut. Tonic juomien käyttö. Tarttuvat taudit. Huumeiden päihteet. Jotkut kilpirauhasen sairaudet. Aineenvaihdunta. Anemia, hypotensio, sydänsairaudet.